Voorwaarden voor deelname aan regioactiviteiten

Vorige

Geldigheid
Onderstaande voorwaarden zijn geldig vanaf 1 november 2023. Wijzigingen in de voorwaarden kunnen uitsluitend worden aangebracht na goedkeuring door het regiobestuur.

Aanmelden
Aanmelden voor regioactiviteiten(klimweekenden, combi-weekenden, jeugdweekenden e.d.) kan uitsluitend met een digitaal aanmeldformulier via de website. Aanmelding is mogelijk tot de uiterste aanmelddatum voorafgaand aan de activiteit. Er is immers tijd nodig om de reservering administratief te verwerken en de accommodatie te reserveren. Op de website wordt aangegeven als aanmelden voor een activiteit niet meer mogelijk is. U bent aangemeld als de betaling via IDEAL is ontvangen. Is betaling via IDEAL niet mogelijk en/of wenselijk, dan dient u contact op te nemen met de penningmeester. De deelnemer ontvangt een schriftelijke bevestiging van de aanmelding per e-mail.

Aanmelding jeugdige deelnemers (tot 18 jaar)
Jeugd die onder begeleiding van eigen ouder(s) of voogd meegaat, moet eveneens via de site worden aangemeld. Jeugd die niet onder begeleiding van eigen ouders of voogd aan een klimweekend wil meedoen, wordt uitsluitend toegelaten onder begeleiding van een andere volwassene. Bij deelname onder de 18 jaar moet altijd een verklaring van ouders betreffende de aansprakelijkheid worden overlegd. Deze volledig ingevulde en ondertekende verklaring dient vooraf bij de klim/jeugdcommissaris te worden ingeleverd. Als deze verklaring niet kan worden overlegd, behouden wij het recht om deelname alsnog, zonder restitutie, te weigeren.

Tarieven
Op de website staat bij Activiteiten Info een overzicht van onze tarieven. De totaalprijs voor een weekend en de eventuele huur van materialen wordt automatisch gegenereerd door de invulling van de gegevens in het aanmeldformulier. Eventuele kosten voor verzekering en klimkaart staan los van de totaalprijs.

Klimjaarkaarten & verzekering
Alle klimmers dienen voor deelname aan weekenden in België in het bezit te zijn van een klimjaarkaart. Als je lid bent van de NKBV, kan je zo’n klimjaarkaart bestellen via Mijn NKBV. De klimjaarkaart kan alléén worden aangeschaft als je een geldige WA-verzekering én een bergsportverzekering hebt. Als je niet lid bent van de NKBV zal de Regio een tijdelijke klimkaart voor je regelen. Voorwaarde is dat je in bezit moet zijn van een geldige WA-verzekering én een verzekering met bergsportdekking. Heb je die niet, dan is dit per weekend af te sluiten. Deze tijdelijke klimkaart is alleen geldig voor één weekend voor een specifiek gebied, namelijk het weekend waarvoor je je hebt aangemeld. Introducés kunnen slechts tweemaal gebruik maken van deze mogelijkheid.
Voor klimmen in bepaalde Duitse klimgebieden moet ter plaatse een klimkaart worden gekocht.

Aansprakelijkheid deelnemer
Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bezitten van de volgende vereisten;

  • Lidmaatschap van de NKBV
  • Bergsportverzekering
  • Geldige legitimatie
  • Klimjaarkaart
  • Klimmateriaal dat als zijnde persoonlijk beschermingsmateriaal is geclassificeerd is en voldoet aan de door de fabrikant gestelde eisen.

Annuleren en restitutie
Indien tijdig wordt geannuleerd, uiterlijk 2 weken voor aanvang van de activiteit, wordt het betaalde bedrag volledig gerestitueerd. Voor annuleringen na dat tijdstip geldt dat slechts restitutie mogelijk is na aftrek van de door ons gemaakte kosten.