Veilig sportklimaat

Vorige
Regio Rivierenland hecht veel waarde aan een veilig sportklimaat. Ons motto is immers "Veiligheid staat bij ons voorop, gezelligheid met elkaar is gegarandeerd!" Hieronder beschrijven we onze belangrijkste punten;

Instructeurs en begeleiders
Tijdens activiteiten georganiseerd door de regio Rivierenland zijn er standaard een gekwalificeerd Sportkliminstructeur (SKI) en sportklimbegeleiders (SKB) aanwezig. De instructeur is eindverantwoordelijke en krijgt periodiek een cursus voor het verlenen van eerste hulp bij bergsportongelukken (EHBBO). De begeleiders ondersteunen de instructeur.

Zowel de instructeurs als begeleiders volgen met enige regelmaat (bij)scholing en zijn gescreend zoals onder "Aanstelling & screening vrijwilligers" is te lezen.

Jeugdweekenden
Voor deelname aan onze jeugdactiviteiten door minderjarigen is een aansprakelijkheidsverklaring van de ouders/voogd verplicht en streven we er naar dat er minimaal één vrouwelijke vrijwilliger meegaat.

Materiaal
De regio heeft diverse klimmaterialen tot zijn beschikking. Deze worden door de materiaalbeheerder veilig opgeslagen en na elk gebruik gecontroleerd op beschadigingen. Naast klimmateriaal bezit de regio EHBO materiaal wat tijdens activiteiten onder de groepjes wordt verdeeld.

Aanstelling & screening vrijwilligers
Bij het aanstellen van vrijwilligers maken we gebruik van de geadviseerde screening: aanstelling van vrijwilligers. Hierbij vragen we onder andere om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Vertrouwenscontactpersoon
Indien er, ondanks onze maatregelen, spraken is van een ongewenste situatie en uw verhaal niet bij ons kwijt wilt of kan. Dan beschikt onze regio over een extern Vertrouwenspersoon van de NKBV.

Meer informatie over gedragsregels zijn te vinden in de brochure: Gedragsregels seksuele intimidatie.

Contactgegevens van onze Vertouwenscontactpersoon zijn te vinden op het kenniscentrum van de NKBV.

Verzekering
Wij verplichten onze deelnemer om een dekkende aanvullende verzekering te bezitten zoals in onze voorwaarden voor deelname aan regioactiviteiten is benoemd. De deelnemer is hier zelf verantwoordelijk voor.

Analyse
Naast boven genoemde punten evalueren we, onder andere tijdens de algemene ledenvergadering, jaarlijks de door de regio georganiseerde activiteiten. Incidenten en andere bijzonderheden worden hierbij besproken.