Het bestuur

Vorige
Het bestuur van de regio Rivierenland initieert, organiseert, coördineert en evalueert in algemene zin de activiteiten van de regio.

Zij vergadert 3 à 4 keer per jaar en legt (financiële) verantwoording af aan de leden tijdens de presentatie van het jaarverslag dat gepresenteerd wordt op de Algemene Ledenvergadering van de regio.

Bestuursleden kunnen worden gekozen/aangesteld na kandidaatstelling voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering eind maart. De aanstelling als bestuurslid is in principe voor 4 jaar. Hierna kan het bestuurslid zich opnieuw, voor een nieuwe periode, kandidaatstellen en eventueel herkozen worden.

Voor de mailadressen van het bestuur en overige vrijwilligers: zie onze contactpagina.

 

Voorzitter - Robin Sprokkereef
Al van kleins af aan ging ik regelmatig naar Zwitserland om te wandelen in de bergen. Toen mijn oudste zoon 7 jaar werd en een kinderfeestje in de klimhal gaf, kwam ik in aanraking met de klimsport. Eerst vooral klimmen in de hal, totdat ik in 2016 met de regio Rivierenland naar een klimweekend ging. Sinds dat moment kreeg ik de smaak te pakken.
Inmiddels klim ik meerdere malen per week in de klimhal, heb ik mijn sportklimbegeleider licentie behaald en ben ik tijdens het klimseizoen in de weekenden vooral in de Ardennen te vinden. Daarnaast ben ik bij diverse klimwedstrijden aanwezig als support voor mijn zonen en sinds 2022 voorzitter van de regio Rivierenland.

 

Secretaris - Rowan Ooijen
Op mijn 12e ben ik in aanraking gekomen met klimmen. Eerst in de lokale klimhal en van daaruit kennisgemaakt met de jeugdweekenden van de regio. Bij de introductie van het Klimvaardigheidsbewijs (KVB) heb ik deze behaald en later ben ik doorgegroeid naar Sportklimbegeleider en niet veel later Instructeur (SKI).

Tijdens de regioweekenden, zomervakanties, Hemelvaart en in november ben ik jaarlijks in de bergen te vinden, met mijn vrouw of vrienden vanuit de NKBV-regio.

Naast het klimmen ben ik graag op de racefiets te vinden en heb ik affiniteit met ICT. In het dagelijks leven ben ik SEH-Verpleegkundige & Chief Nursing Information Officer. Voor de regio ben ik al jaren de beheerder van de website en sinds 2022 tevens secretaris.

 

Penningmeester - Elwin Groenendijk
Al als kind ben ik opgegroeid met bergsport. Het kon dan ook niet uitblijven dat klimmen mijn nummer 1 hobby zou worden. Sinds 1991 klim ik buiten (er is beeldmateriaal), sinds 2004 klim ik op plastic en sinds begin 2010 ben ik toegetreden tot het bestuur van onze regio. Gezien mijn achtergrond in Finance was dit een logische stap, maar daarnaast doe ik het vooral omdat ik de vereniging een warm hart toedraag.

Ik houd me alleen bezig met sportklimmen, met een voorkeur voor single-pitch. In 2013 heb ik het SKB-examen met glans afgerond. Zodoende kan ik ook tijdens onze weekenden minder ervaren klimmers kennis laten maken met de rotsen. In 2014 heb ik voor het eerst aan trad climbing gesnoven, hier zal ik me in de nabije toekomst zeker ook meer mee bezig gaan houden.

Wanneer ik niet aan het klimmen ben, ben ik aan het werk. Wanneer ik niet aan het werk ben, probeer ik te klimmen (samen met vrouwlief).

Favoriete gebied België: Beez
Mooiste klimbestemming tot op heden: Mallorca
Verlanglijst: Kalymnos / Geyikbayiri