WAARSCHUWING OVER DE RISICO’S VAN DEELNAME AAN BERGSPORTACTIVITEITEN EN UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De NKBV waarschuwt allen die zich bezighouden met (berg)klimmen of andere activiteiten in de bergen, dat hieraan risico’s zijn verbonden die, ondanks alle veiligheidsmaatregelen, kunnen leiden tot blessures of, in het ergste geval, tot de dood. Deelnemers aan deze, onder verantwoordelijkheid van de NKBV georganiseerde activiteiten, dienen zich van deze risico’s bewust te zijn en deze te aanvaarden en worden geacht verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag en betrokkenheid in dit opzicht.

De NKBV spant zich tot het uiterste in om de activiteiten op een veilige en verantwoorde manier te organiseren; iedere aansprakelijkheid voor schade, die desondanks kan ontstaan, wordt  uitgesloten. Daarom dienen deelnemers aan activiteiten zelf zorg te dragen voor een verzekering die in voldoende mate dekking geeft tegen bergsportongevallen.

Kinderen en jongeren onder de achttien jaar, die niet begeleid worden door hun ouders of  verzorgers, mogen alleen deelnemen aan activiteiten, waar risico’s aan zijn verbonden, indien de ouders of verzorgers voorafgaand schriftelijk hun aansprakelijkheid hebben erkend. Voor niet- jeugdweekenden dienen de ouders bovendien aan de leiding van de activiteiten aan te geven welke volwassene toezicht houdt op de minderjarige.

Het niet bij zich hebben van een geldig verzekeringsbewijs kan uitsluiting van de activiteit tot gevolg hebben.