VERGADERTIJGER

VERGADERTIJGER

Ledenvergadering 28-3-2019 

Tevergeefs was VT (vergadertijger) helemaal naar boven gelopen, hoog boven de klimhallen. De deur van het vaste vergaderkamertje was op slot. Vreemd, het was toch vandaag? De jaarlijkse ledenvergadering van zijn club, Rivierenland. 

Sinds mensenheugenis was VT vaste bezoeker. Hij wist nog van volle zalen, vol van betrokken leden, vol van clubliefde, allen met net iets andere meningen. Klimmers van de oude stempel, moderne indoorklimmers, alpinisten, gepensioneerde klimmers, wandelaars, instructeurs en bijna instructeurs.

VT dacht aan de oeverloze discussies over komma’s, clubblaadjes die dreigden te verdwijnen of verdacht kloppende jaarcijfers. Jaren geleden was hij ermee begonnen, met het bezoeken van de ledenvergadering, hield nu stug vol, ondanks de gestaag teruglopende bezoekersaantallen. Soms zaten er meer mensen achter de bestuurstafel dan ervoor. 

Time for a change. Afschaffen kan niet, de statuten schrijven het voor. Dan maar kort, besloot het bestuur in al zijn wijsheid. Niks geen geld uitgeven aan zaalhuur, gewoon beneden, in de kantine van de klimhal. 0m precies 20.07 u. opent Voorzitter de vergadering. Er zijn geen opmerkingen of vragen over de notulen. Penningmeester bespreekt in sneltreinvaart zijn punctuele verslag. Activa en Passiva, de begroting, hoe het werkelijk was en hoe we er voor staan; Goed! En we zijn weer gegroeid, Rivierenland heeft maar liefst 1206 leden. De nieuwe Klimcommissaris wordt met applaus goedgekeurd. In 2018 waren er meer klimweekenden sinds vele jaren. De vier jeugdweekenden waren allemaal maximaal bezet.

De rondvraag, geen vragen? De koffie is op en Voorzitter sluit de vergadering. Het is 20.42u. Niet slecht, die tijd staat. Volgend jaar korter. De aanwezigen, zowel van achter de tafel als ervoor, vergadertijger eveneens, spoeden zich naar boven, naar de kleedkamers. Klimmen!