Algemene Ledenvergadering 2022

Vorige

De jaarlijkse ledenvergadering van de NKBV regio Rivierenland staat op donderdag 7 april 2022 op de planning. Door de afbouw van de coronamaatregelen is het weer mogelijk de ledenvergadering live te laten plaatsvinden bij Mountain Network in Dordrecht. We beginnen om 19.45 uur.

Volg de actuele informatie via onze website.

In deze vergadering zullen de huidige voorzitter (Robert Vink) en secretaris (Kees den Tuinder) aftreden. Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat voor de twee vacatures zich twee kandidaten verkiesbaar hebben gesteld: Robin Sprokkereef (voorzitter) en Rowan Ooijen (secretaris).

Leden die zich ook voor een van deze bestuursfuncties verkiesbaar willen stellen, wordt verzocht dit schriftelijk aan de secretaris (secretaris@rivierenland.nkbv.nl) voor 31 maart kenbaar te maken. Tevens zoeken we leden die willen plaatsnemen in de kascommissie en/of afgevaardigde van onze regio in de VVA willen zijn.

 

AGENDA LEDENVERGADERING

Verslag Ledenvergadering 21

Jaarverslag 2021