Veiligheid

Tijdens door de NKBV georganiseerde weekenden wordt ter bevordering van de veiligheid de Aanbevolen Technieken gehanteerd. Eventuele wensen m.b.t. voorklimmen e.d. dienen vooraf met de (sport)kliminstructeur (SKI) overlegd te worden. Tevens zal de SKI in overleg met de deelnemers een eindtijd voor het weekend vaststellen. Vervolgactiviteiten zijn dan voor eigen verantwoordelijkheid. De touwen van de regio blijven bij de SKI. 

 - alleen weekend met ski eindverantwoordelijkheid

- doel regio weekenden

- eenheid van instructie

- instructeurs SKI

- reddingstechnieken cursus

- jeugd -> aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsverklaring voor jeud en kinderen,
De activiteiten tijdens jeugdweekenden vallen onder (berg)klimmen en andere buitensporten waaraan risico’s verbonden
zijn, die ondanks alle veiligheidsmaatregelen, kunnen leiden tot blessures of, in het ergste geval, tot de dood. Deelnemers
aan deze, onder de verantwoordelijkheid van NKBV regio Rivierenland georganiseerde activiteiten, dienen zich van
deze risico’s bewust te zijn en deze te aanvaarden en worden geacht verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag en
betrokkenheid in dit opzicht. De NKBV regio Rivierenland spant zich tot het uiterste in om de activiteiten op een veilige
en verantwoorde manier te organiseren; iedere aansprakelijkheid voor schade, die desondanks kan ontstaan, wordt
uitgesloten. Daarom dienen deelnemers aan activiteiten zelf zorg te dragen voor een verzekering die in voldoende mate
dekking geeft tegen berg- en buitensportongevallen.
Kinderen en jongeren onder de achttien jaar, die niet begeleid worden door hun ouders of verzorgers, mogen alleen
deelnemen aan activiteiten, waar risico’s aan zijn verbonden, indien de ouders of verzorgers voorafgaand schriftelijk hun
aansprakelijkheid hebben erkend. Voor de weekenden die niet speciaal voor de jeugd worden georganiseerd dienen de
ouders aan de leiding van het weekend aan te geven welke volwassene toezicht houdt op de minderjarige.
Door middel van dit formulier erken je als ouder/voogd de aansprakelijkheid over de risico’s van deelname aan de
hieronder aangevinkte (bergsport)activiteiten. Neem dit formulier mee naar de aanvang van de activiteit of scan & mail
naar jeugd@rivierenland.nkbv.nl.
Naast dit formulier dient uw kind zich hebben aangemeld voor het betreffende weekend via rivierenland.nkbv.nl en in
het bezit te zijn van een NKBV lidmaatschap, klimjaarkaart en bergsportverzekering.
Aspirant of vragen? neem dan contact op met de jeugdcommissie. rivierenland.nkbv.nl/over-ons/jeugdcommissie of
mail naar jeud@rivierenland.nkbv.nl.